ATEXLICHT VOOR HUIZE LIESBOSCH

  • admin-mark
  • 11-04-2016
  • Reacties uitgeschakeld voor ATEXLICHT VOOR HUIZE LIESBOSCH
  • Blog

Door AtexLicht is het totale lichtplan verzorgd voor de renovatie en nieuwbouw van Huize Liesbosch. Nu is een groot deel van de renovatie afgerond en zullen ook hier sfeer en energiezuinige AtexLicht armaturen bijdragen aan het wooncomfort. “Huize Liesbosch is een gebouw met karakter. Een prachtig pand met een bijzondere geschiedenis. Het gevoel van het oorspronkelijke gebouw is het vertrekpunt geweest bij de renovatie. Alle vernieuwingen hebben raakvlakken met het verleden.” (Abe Hielkema, Havermans:Hielkema, architect)

1830 – 1879 Een genotvol verblijf 
Oorspronkelijk stond op de plek van Huize Liesbosch een herenhuis: ‘Kasteel Huize ten Bosch’. Al in 1830 was dit het thuis van een oud-militair.

1879 – 1904 Hotel Huis ten Bosch.
1879 werd herenhuis ‘Kasteel Huize ten Bosch’ door de exploitant van de suikerfabriek Zwartenberg uit Leur aangekocht. Hij richtte het gebouw als hotel in.

1904 – 1921 Klooster
In 1904 kwam het hotel in eigendom van de zusters Benedictinessen van het H. Sacrement. Zij voegden aan het voormalige hotel een vleugel met rectoraat toe. Vanaf 1912 werd het pand betrokken door de Paters van het H. Hart. Het pand werd gebruikt voor scholing van Fraters.

1921 – 1971 Opleidingsinstituut
Door de komst van vele Fraters werd het pand in 1921 uitgebreid met de vleugel ‘Groenendaal’. Om nog meer ruimte te creëren werd tussen 1933 en 1936 het oorspronkelijke hotel gesloopt. Hiervoor in de plaats kwam een nieuw hoofdgebouw. Met het oog op verdere uitbreiding werd deze nieuwbouw voorzien van een fundering die in de toekomst een extra verdieping zou kunnen dragen.

1971 – nu
Door de afnemende aantallen Fraters werd besloten het ‘Groot Seminarie’ af te stoten. In oktober 1970 vertrok de laatste groep Fraters. Het gebouw werd verkocht aan ‘De Kleine Zusters van de H. Joseph’. Tot aan het einde van de twintigste eeuw werkten de Zusters in ziekenhuizen, inrichtingen en scholen. Zij zorgden voor ouderen, zieken, geestelijk en lichamelijk gehandicapten en kinderen.

Nu & in de toekomst
Het verleden en heden ontmoeten elkaar in Huize Liesbosch. Daar waar de Zusters zich inzetten voor ouderen, zijn ze nu zelf bewoners en worden ze verzorgd. Het voormalige hotel ‘Huis ten Bosch’ vormt de basis van de nieuwe ambiance: bewoners voelen zich snel thuis. Thuis in een gemoedelijke omgeving. De cirkel is daarmee rond: een genotvol verblijf in een gastvrije omgeving.

Foto impressie van de inrichting van de nieuwbouw