Onderstaande is van toepassing op de website die u nu bekijkt. Door de website www.atexlicht.nl (ook genoemd als AtexLicht) te raadplegen stemt u in met onderstaande disclaimer.

AtexLicht doet haar uiterste best om de inhoud van haar website actueel en up to date te houden. Ondanks onze continue aandacht kan het zijn dat de weergave niet volledig en/of onjuist is. Afbeeldingen, beschrijvingen en documenten op deze website zijn zorgvuldig geselecteerd en dienen om u zo objectief mogelijk te informeren. De afbeeldingen en kenmerken van de producten zijn ons ter beschikking gesteld door fabrikanten en professionele fotografen. Deze dienen als voorbeeld en kunnen in de praktijk afwijken.

Wij maken gebruik van korte omschrijvingen en opsommingen van kenmerken. Deze informatie kan onvolledig en/of onjuist zijn. De beschrijving van de producten en lichtconcepten is door ons zo objectief mogelijk samengesteld en kan als subjectief beoordeeld worden.

Wij behouden het recht de op deze website aanwezige informatie op ieder moment te veranderen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. AtexLicht is niet aansprakelijk voor het gevolg van dit soort aanpassingen. AtexLicht neemt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website AtexLicht of de onmogelijkheid de site te kunnen raadplegen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website of onderdelen daarvan, wordt door ons gezien als een inbreuk op intellectuele rechten. Het overnemen, kopiëren, publiceren of uitgeven van informatie afkomstig van deze website wordt conform de daarvoor bestaande wetgeving bestraft en kan leiden tot publicatie en/of communicatie daarover in de breedste zin van het woord.