Behoud factor

  • admin-mark
  • 13-03-2018
  • Reacties uitgeschakeld voor Behoud factor
  • B, licht ABC

De behoudfactor (lichtterugval factor) word bij een lichtberekening ingegeven om de ondergrens van lux (lichtwaarde) in de
tijd te garanderen. Uitgangspunt is dat bij een behoudfactor van 0.85 de ondergrens van de gewenste luxwaarde nog
gerealiseerd wordt.

Dit uitgangspunt bepaald mede dat bij een nieuwe lichtinstallaties de lichtwaarde hoger is dan de gestelde norm.

De terugval van lux waarde over een langere periode word mede bepaald door de hoeveelheid lumen behoud van lichtbron of
door de vervuiling van reflector of afscherming van het armatuur.

Bij led armaturen en lichtbronnen worden lumen behoud aangegeven in L80 L70

De behoudfactor drukt het lichtverlies in een getal uit. De waarde is minimaal 0,1 en maximaal 1. behoudfactor wordt ook
wel depreciatiefactor of nieuwwaarde-index genoemd.

De behoudfactor bepaald dus dat gewenste ondergrens van luxwaarde in een ruimte gegarandeerd is lees ook
Praktijkverlichtingssterkte voor meer informatie.