IP aanduiding of IP klasse

  • admin-mark
  • 13-03-2018
  • Reacties uitgeschakeld voor IP aanduiding of IP klasse
  • I, licht ABC

Beschermklassen van elektrische bedrijfsmiddelen hieronder omschreven als IP klasse voor armaturen.
De IP aanduiding is een internationale norm IEC 60529. Een codering waarmee een bescherming en dichtheid
wordt aangegeven van een armatuur. Deze IP (International Protection rating ) waarde geeft inzicht waar een
armatuur toegepast kan of mag worden en is een aanduiding in welke mate het armatuur bestand is tegen schade
als gevolg van de omgeving of gebruik, waarbij met name de waterdichtheid vaak een belangrijke rol speelt.

Armaturen dienen om veiligheidsredenen tegen invloeden van buitenaf te worden beschermd. Hiermee wordt
bedoeld dat de armatuur behuizing de interne elektrische onderdelen beschermen tegen aanraking, het
binnendringen van voorwerpen, stof, vocht en water. De mate van de bescherming (beschermklasse) door een
armatuur behuizing wordt middels genormeerde testprocedures vastgesteld. Deze bescherming wordt vervolgens
als beschermklasse of beschermingsgraad van een armatuur behuizing gecodeerd.

Betekenis van de letters
Het coderingssysteem bestaat uit de codeletters IP en twee cijfers. De beide cijfers worden met behulp van
tabellen samengesteld.

Betekenis van de cijfers
Het eerste cijfer (minimaal 0 maximaal 6) geeft de bescherming  van de behuizing van het armatuur aan tegen aanraking en
het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen of stof.
Het tweede cijfer (minimaal 0, maximaal 8)  geeft de bescherming van de behuizing van het armatuur aan tegen het
binnendringen van water. Onderstaande voorbeeld van twee afzonderlijke coderingen

De beide cijfers worden met behulp van tabellen samengesteld. Onderstaande tabellen bevatten korte omschrijvingen alsmede
de betekenis van de afzonderlijke cijfers van de IP codes. Middels gebruik van deze tabellen kunnen de bescherming
coderingen van armaturen inzichtelijk gemaakt worden

 

Tabel voor het eerste IP cijfer:
Beschermingsgraat tegen toegang tot gevaarlijke delen en tegen binnendringen van vaste vreemde voorwerpen

 Eerste
 Cijfer
 Korte omschrijving
 bescherming 
 Symbool   Betekenis
0  Geen  Niet beschermd.
1  Objectdicht >50mm   Beschermt tegen toegang tot gevaarlijke delen middels
de rug van de hand. Beschermd tegen het binnendringen van
vaste vreemde voorwerpen met een diameter van > 50 mm.
2  Objectdicht >12mm   Beschermt tegen toegang tot gevaarlijke delen met de
vinger
Beschermd tegen het binnendringen van vaste vreemde
voorwerpen met een diameter van > 12 mm.
3  Objectdicht >2,5mm Beschermt tegen toegang tot gevaarlijke delen met
gereedschap. Beschermd tegen het binnendringen van vaste
vreemde voorwerpen met een diameter van > 2,5 mm.
4  Voorwerpdicht >1mm  Beschermt tegen toegang tot gevaarlijke delen met een
draad. Beschermd tegen het binnendringen van vaste
vreemde voorwerpen met een diameter van > 1 mm.
5  Stofbestendig  Beschermt tegen toegang tot gevaarlijke delen met een
draad. Het binnendringen van stof is niet geheel onmogelijk
maar stof mag niet in een zodanige hoeveelheid
binnendringen dat het functioneren van het armatuur of de
veiligheid wordt beïnvloed.
6  Stofdicht  Beschermt tegen toegang tot gevaarlijke delen met een draad.
Volledige bescherming tegen stof.

 

Tabel voor het tweede IP cijfer:  Beschermingsgraat tegen binnendringen van water

 Tweede
 cijfer
  Korte omschrijving
  Bescherming tegen
 Symbool  Betekenis
0  Geen  Niet beschermd.
1 Drupwaterdicht Verticaal vallende druppels mogen geen
schadelijk effect hebben.
2  Drupwaterdicht Druppels vallend onder een hoek van 15 graden
mogen geen schadelijk effect hebben.
3 Spatwaterdicht Water (10L / min) dat onder een hoek van – 60
tot 60 graden op de behuizing wordt besproeid
mogen geen schadelijk effect hebben.
4  plenswaterdicht Water (10L / min) dat vanuit willekeurige
richting tegen de behuizing word besproeid mag
geen schadelijk effect hebben
5  Sproeiwaterdicht    Water (12,5L / min) dat vanuit willekeurige
richting tegen de behuizing word besproeid mag
geen schadelijk effect hebben
6  Waterstraal dicht   Geen water indringing  (100L / min) dat vanuit
willekeurige richting tegen de behuizing wordt
besproeid.
7  Onderdompeldicht   Geen water indringing indien de behuizing
onder genormeerde druk en tijdsomstandigheden
tijdelijk in water wordt ondergedompeld (30 min
op 1m).
8  Onderwaterdicht   Geen water indringing indien de behuizing
langdurig in water wordt ondergedompeld onder
opgegeven omstandigheden die tussen fabrikant
en gebruiker overeen dienen te worden gekomen.
9K  Hoge druk waterdicht Water dat uit alle richtingen onder hoge druk
tegen de behuizing spuit, mag geen schadelijke
gevolgen hebben (bijvoorbeeld IP 69K volgens
DIN 40060 deel 9).

 

Onderstaande de verkorte IP waarde omschrijving.

IP20 = objectdicht >12mm
IP21 = objectdicht >12mm & drupwaterdicht
IP23 = objectdicht >12mm & spatwaterdicht
IP40 = voorwerpdicht >1mm
IP41 = voorwerpdicht >1mm & drupwaterdicht
IP43 = voorwerpdicht >1mm & spatwaterdicht
IP44 = voorwerpdicht >1mm & plenswaterdicht
IP45 = voorwerpdicht >1mm & sproeiwaterdicht
IP54 = stofbestendig & plenswaterdicht
IP55 = stofbestendig & sproeiwaterdicht
IP65 = stofdicht & Sproeiwaterdicht
IP66 = stofdicht & waterstraal dicht
IP67 = stofdicht & onderdompeldicht
IP68 = stofdicht & onderwaterdicht

Uitzondering:
Armaturen welke aan de onderzijde (zicht zijde)  een afwijkende IP waarde hebben tov de bovenzijde (inbouw zijde)
hierdoor ontstaat dan een armatuur met een onderzijde IP44 bescherming en een bovenzijde IP20 bescherming.
Deze armaturen worden toegepast in vochtige ruimtes waar een verlaagd plafond is aangebracht en alleen de onderzijde dan
voldoet aan de gewenste IP waarde.

Het toepassen van de juiste armaturen is altijd ter verantwoording en controle  van degene die zorg draagt voor de
eindmontage. Montage voorschriften dienen gevolgd te worden om de IP waarde te garanderen.

Voor een advies of armatuur keuze met een juiste IP waarde zijn wij u graag van dienst bel of mail ons uw vraag