Slagvast armatuur

  • Yoka Beumer
  • 28-12-2018
  • Reacties uitgeschakeld voor Slagvast armatuur
  • S

SGK keurmerk slagvast SKG-KE 571 2004-01-01
Armaturen welke voorzien zijn met het SGK keurmerk slagvast voldoen aan de eisen van elektrische veiligheid behorend bij klasse IP55 volgens EN 60598-1 en EN 60598-2-1 daarnaast dienen armaturen in deze klasse “slagvast” bestand te zijn tegen een kogelvalproef (zie onder).
Bestand wil zeggen dat het armatuur visueel is beoordeeld, functioneel onbeschadigd en is  nog goed bevestigd en voldoet nog aan IP55.

Armaturen die voldoen aan de klasse “Slagvast” worden voorzien van het SKG keurmerk van met daarin één V.

SKG_Slagvast

Slagvast kogelval beproeving:
Armaturen in de klasse “slagvast” dienen bestand te zijn tegen een kogelval beproeving. Inhoudende dat op maximaal drie plaatsen op een volgens het montagevoorschrift (maar onder verschillende hoeken) gemonteerd product men een stalen kogel laat vallen
Plaats 1:  Op het midden van het product in de richting loodrecht op de wand waarop het product is gemonteerd.
Plaats 2:  Op de zijde van het product, in een richting evenwijdig aan de wand waarop het product is gemonteerd.
Plaats 3:  Indien door het testinstituut uit de aard van de constructie van het product wordt vermoed dat het product duidelijk kwetsbare plaatsen heeft die niet door een beproeving op plaats 1 en 2 worden geopenbaard, kan een derde beproeving worden verlangd, op een door het testinstituut te bepalen plaats. Het product wordt gemonteerd op een door de aanvrager aan te geven ondergrond.

Klasse:Slagvast
Specificatie kogel:Diameter100 mm, Massa4,11 kg.
Valhoogte kogel in mm:480
Impact kogel in J.20