Vandaalbestendig armatuur

  • Yoka Beumer
  • 28-12-2018
  • Reacties uitgeschakeld voor Vandaalbestendig armatuur
  • V

SGK keurmerk slagvast SKG-KE 571 2004-01-01
Armaturen welke voorzien zijn met het SGK keurmerk vandaalbestendig  voldoen aan de eisen van elektrische veiligheid behorend bij klasse IP55 volgens EN 60598-1 en EN 60598-2-1 daarnaast dienen armaturen in deze klasse “vandaalbestendig” slagvast,  brand bestendig, graffiti bestendig, en bestand te zijn tegen slaggereedschap en tegen een manuele aanval. Onderstaande een uiteenzetting van deze beproevingen.
Bestand wil zeggen dat het armatuur visueel is beoordeeld, functioneel onbeschadigd en is nog goed bevestigd en voldoet nog aan IP55.

Armaturen die voldoen aan de klasse “Vandaalbestendig” worden voorzien van het  SKG keurmerk met daarin 2 V V.

SKG_Vandaalbestendig

Vandaalbestendig- kogelval beproeving.
Armaturen in de klasse “vandaalbestendig” dienen bestand te zijn tegen een kogelval beproeving.
Inhoudende dat op maximaal drie plaatsen op een volgens het montagevoorschrift (maar onder verschillende hoeken) gemonteerd product men een stalen kogel laat vallen.
Plaats 1:  Op het midden van het product in de richting loodrecht op de wand waarop het product is gemonteerd.
Plaats 2:  Op de zijde van het product, in een richting evenwijdig aan de wand waarop het product is gemonteerd.
Plaats 3: Indien door het testinstituut uit de aard van de constructie van het product wordt vermoed dat het product duidelijk kwetsbare plaatsen heeft die niet door een beproeving op plaats 1 en 2 worden geopenbaard, kan een derde beproeving worden verlangd, op een door het testinstituut te bepalen plaats. Het product wordt gemonteerd op een door de aanvrager aan te geven ondergrond.


Armaturen in de klasse “vandaalbestendig” dienen bestand te zijn tegen een kogelval beproeving.
Inhoudende dat op maximaal drie plaatsen op een volgens het montagevoorschrift (maar onder verschillende hoeken) gemonteerd product men een stalen kogel laat vallen.
Plaats 1:  Op het midden van het product in de richting loodrecht op de wand waarop het product is gemonteerd.
Plaats 2:  Op de zijde van het product, in een richting evenwijdig aan de wand waarop het product is gemonteerd.
Plaats 3: Indien door het testinstituut uit de aard van de constructie van het product wordt vermoed dat het product duidelijk kwetsbare plaatsen heeft die niet door een beproeving op plaats 1 en 2 worden geopenbaard, kan een derde beproeving worden verlangd, op een door het testinstituut te bepalen plaats. Het product wordt gemonteerd op een door de aanvrager aan te geven ondergrond.


Armaturen in de klasse “vandaalbestendig” dienen bestand te zijn tegen een kogelval beproeving.
Inhoudende dat op maximaal drie plaatsen op een volgens het montagevoorschrift (maar onder verschillende hoeken) gemonteerd product men een stalen kogel laat vallen.
Plaats 1:  Op het midden van het product in de richting loodrecht op de wand waarop het product is gemonteerd.
Plaats 2:  Op de zijde van het product, in een richting evenwijdig aan de wand waarop het product is gemonteerd.
Plaats 3: Indien door het testinstituut uit de aard van de constructie van het product wordt vermoed dat het product duidelijk kwetsbare plaatsen heeft die niet door een beproeving op plaats 1 en 2 worden geopenbaard, kan een derde beproeving worden verlangd, op een door het testinstituut te bepalen plaats. Het product wordt gemonteerd op een door de aanvrager aan te geven ondergrond.

Klasse:Vandaal bestendig
Specificatie kogel:Diameter100 mm, Massa4,11 kg.
Valhoogte kogel in mm :1600
Impact kogel in J.67

Vandaalbestendig- vlam dovendheid beproeving.
Armaturen in de klasse “vandaalbestendig” dienen bestand te zijn tegen een vlam dovendheid beproeving.
Inhoudende dat op maximaal drie, door de certificatie-instelling te bepalen plaatsen wordt getracht het armatuur in brand te steken met een sigarettenaansteker met verstelbare vlamhoogte. Vlamhoogte ca.4 cm. Tijd: 1 minuut per plaats en dat zodra een vlam wordt weggenomen het vuur binnen 5 seconden moet doven. Het armatuur voldoet na de beproeving ogenschijnlijk nog aan de Stof- en Waterdichtheidclassificatie IP55 volgens EN 60598-1. Wel kan het product door de aanval onherstelbaar beschadigd zijn.

Vandaalbestendig- graffiti bestendigheid beproeving.
Armaturen in de klasse “vandaalbestendig” dienen bestand te zijn tegen een graffiti bestendigheid beproeving. Inhoudende dat het armatuur wordt ontvet met water en vaatwasmiddel. Na drogen worden de volgende producten aangebracht op door de CI/TI te bepalen plaatsen:
Edding Marker (of gelijkwaardig) zwart
Acrylaat spuitbussenlak zilver.
Acrylaat spuitbussenlak blauw.
Alkyd spuitbussenlak.
Undercoating als Tectyl (of gelijkwaardig).

Daartoe wordt een mal met een opening van ca 2500 mm2 op het product gelegd. In het midden van de opening wordt een papieren plakstickertje aangebracht met een opp. van ca. 100 mm2. De maximale spuit of aanbrengtijd is zodanig lang, dat bij gelijkmatig spuiten of aanbrengen de sticker niet meer doorschijnt.

Na een droogtijd van 7 dagen wordt gedurende maximaal 1 minuut getracht de verf of inkt te verwijderden met achtereenvolgens de volgende middelen:
A. Warm of koud water.
B. Algemeen verkrijgbare schoonmaakmiddelen vaatwasmiddel, wasbenzine, thinner etc.
Dit volgens opgave van de fabrikant van de armaturen.
C. Met speciale graffiti- verwijderaars volgens opgave van de fabrikant.

Na de beproeving mag de graffiti niet meer storend aanwezig zijn, dat wil zeggen zowel bij daglicht met uitgeschakelde lamp als in het donker bij ingeschakelde lamp, niet zichtbaar op een afstand van 3 meter en mag de lichtdoorlaat, beoordeeld zonder hulpmiddelen, niet merkbaar achteruit gegaan zijn.
Na verwijderen van de graffiti is het niet noodzakelijk dat de armaturen behandeld moeten worden met een of ander product.
Wel kan een voorschrift aangeven dat planmatig (met een interval van 5 jaar of langer) de armaturen moeten worden behandeld.
De fabrikant kan er voor kiezen te voldoen aan de eis van Graffiti – bestendigheid door het vervangen van beschadigde onderdelen door onderdelen waarvan geregeld  is dat deze op voorraad gehouden kunnen worden.

Vandaalbestendig- hamerval beproeving.
Armaturen in de klasse “vandaalbestendig” dienen bestand te zijn tegen een hamerval beproeving.
Bestand wil zeggen: Het product voldoet na de beproeving, op grond van visuele beoordeling, nog aan de classificatie IP55 volgens EN 60598-1.
Deze beproeving heeft uitsluitend tot doel het beproeven van de armatuur zelf. De kwaliteit van de bevestiging wordt beproefd met de kogelval beproeving.
Voor beproevingsopstelling zie figuur.
Uitvoering : op maximaal twee plaatsen op het vrij opgelegde product.
Valhoogte :850 mm(+/-10 mm)
Massa hamer incl. bevestigingsmiddel aan arm: 4,85 ±0,05 kg
Het proefstuk wordt zodanig gepositioneerd, dat de arm van de hamer bij het eerste contact horizontaal staat.
Indien beschadigd dan zijn deze beschadigingen relatief eenvoudig te repareren met onderdelen waarvan is geregeld dat deze op voorraad kunnen worden gehouden.

skg_afbeelding

Vandaalbestendig- weerstand tegen manuele aanval beproeving.
Armaturen in de klasse “vandaalbestendig” dienen bestand te zijn tegen een manuele aanval inhoudende dat het product wordt gemonteerd op de ondergrond en met middelen zoals die door de aanbieder worden aangegeven.
Indien het armatuur in meerdere standen kan worden gemonteerd (b.v. horizontaal of verticaal) kiest het testinstituut de meest kwetsbare positie.
Als netto aanvalstijd wordt beschouwd de tijd dat de keurmeester zich daadwerkelijk inspant om het armatuur te demonteren dan wel van de wand te slopen. Deze netto aanvalstijd is 60 sec. en moet worden gespendeerd binnen een totale beproevingstijd van 5 minuten. Hierbij mag slechts 1 stuks gereedschap tegelijk worden gebruikt. De beproevingstijd vangt aan bij het eerste gereedschapscontact.
Het testinstituut moet onbeperkt voorinformatie kunnen vergaren over de kwetsbare aspecten van het product. Zo gewenst kan het testinstituut besluiten eerst een voorbeproeving uit te voeren voorafgaand aan de feitelijke beproeving.

Aanvalsgereedschap:
1 Schroevendraaier totale lengte ca.260 mm, bladbreedte10 mm.
1 Waterpomptang totale lengte ca.240 mm
1 Pijpsleutel totale lengte ca.280 mm
1 Bahco totale lengte ca.250 mm

Manipuleergereedschap:
1 set kleine kruiskopschroevendraaiers tot max. diameter6 mm.
1 set kleine gleufschroevendraaiers tot max. diameter6 mm.
1 set inbussleutels tot zeskant10 mm
1 zakmes, max. lengte van het blad ca100 mm.
1 set ringsteeksleutels tot15 mm.

Afbeelding gereedschapset

SKG_afbeelding_2

Bestand wil zeggen:
Product functioneert nog en zit nog op zijn ondergrond. Het product kan wel beschadigd zijn.
Indien beschadigd dan zijn deze beschadigingen relatief eenvoudig te repareren met onderdelen waarvan is geregeld dat deze op voorraad kunnen worden gehouden.