Bedrijven of instellingen die voldoen aan een kredietwaardigheidstoets kunnen op rekening kopen. Stuur ons onderstaand aanvraagformulier voor leveren van producten op rekening.

Voorwaarden voor kopen op rekening

Na ontvangst van uw aanvraag formulier zal op basis van een veelvoud aan factoren worden bepaald of u gebruik kunt maken van de optie om op rekening te betalen. Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u na goedkeuring onze betalingsvoorwaarden voor kopen op rekening. Na acceptatie van deze voorwaarden zal kopen op rekening in onze administratie worden gekoppeld aan uw account. Vanaf dat moment zal uw de order en betaalhistorie in ons systeem geregistreerd worden.

  • AtexLicht B.V. verleent enkel krediet aan rechtspersonen (bedrijven en instellingen) binnen Nederland.
  • Op rekening kopen is mogelijk voor al die bedrijven en instellingen die door onze kredietverzekeraar voldoende kredietwaardig worden geacht.
  • Indien een bedrijf korter dan 6 maanden bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat wordt het bedrijf zondermeer niet kredietwaardig geacht.
  • Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn door overmaking van het factuurbedrag op een door AtexLicht B.V. aangewezen bankrekening.

Indien de overeengekomen betalingstermijn tweemaal niet wordt nagekomen, dan wordt de overeenkomst onmiddellijk en onherroepelijk ontbonden. Men kan dan vervolgens kiezen voor een vooruitbetaling. Een overeenkomst voor het leveren op krediet komt pas tot stand na ontvangst en goedkeuring van een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel alsmede het volledig ingevulde, aanvraagformulier. Wij behouden ons het recht voor om betaling op rekening niet in alle gevallen aan te bieden. In dat geval kun je gebruikmaken van één van de andere betaalwijzen die wij aanbieden.